Công Ty TNHH Beany Food

Thông tin

Số điện thoại:
0906390886
Địa chỉ

Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Trương Hoàng Vũ
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
0357172267
Hòm thư:
vuth@kstech.vn

Sản phẩm

Tào phớ truyền thống Beany 80g (Tàu hũ nước đường)

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
6,500 đ

Sữa đậu nành Beany 300ml (có đường)

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
12,000 đ

Sữa đậu nành Beany 300ml (không đường)

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
12,000 đ

Tào phớ truyền thống Beany (Tàu hũ nước đường)

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
10,000 đ

Sữa đậu nành Beany 450ml (có đường)

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
15,000 đ

Sữa đậu nành Beany 450ml (không đường)

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
15,000 đ

Đậu hũ chiên Beany 300g

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
14,000 đ

Đậu hũ non Beany 300g

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
12,000 đ

Đậu hũ trắng Beany 300g

CSSX: Công Ty TNHH Beany Food - Số 9A, Đường Số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Giá tham khảo
12,000 đ