CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG

Thông tin

Số điện thoại:
0937401717
Địa chỉ

108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Nguyễn Kim Trúc
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
0937401717
Hòm thư:
info@trankhangphong.vn

Sản phẩm

Rượu Thanh Long Naragon 20% Vol, 750ml

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG - 108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

Rượu Thanh Long Naragon 19% Vol, 750ml

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG - 108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

Rượu Thanh Long Xương Rồng trắng, 20% Vol, 750ml

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG - 108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
190,000 đ

Rượu Thanh Long Xương Rồng đỏ, 19% Vol, 750ml

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG - 108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
200,000 đ

Rượu Vang Thanh Long Pitayana trắng, 15% Vol, 375ml

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG - 108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
160,000 đ

Rượu Vang Thanh Long Pitayana đỏ, 14% Vol, 375ml

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG PHONG - 108 xóm 1, Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
170,000 đ