CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG

Thông tin

Số điện thoại:
0911301828
Địa chỉ

Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Lê Huyền
Chức vụ:
Giám đốc Marketting
Điện thoại:
0911301828
Hòm thư:
lehuyenlh@gmail.com

Sản phẩm

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 50 ĐẠM/1 HỘP 8 CHAI 60ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
155,000 đ

HỘP QUÀ NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐẠM (1 CHAI 500ML VÀ 1 CHAI 180ML)

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
315,000 đ

HỘP QUÀ NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 50 ĐẠM (1 CHAI 500ML VÀ 1 CHAI 180ML)

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
263,000 đ

HỘP QUÀ NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 35 ĐẠM (1 CHAI 500ML VÀ 1 CHAI 180ML)

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
210,000 đ

NƯỚC CHẤM CON CÒ TRẮNG/ 1 BÌNH 5LIT

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
100,000 đ

NƯỚC CHẤM CON CÒ TRẮNG/ 1 CHAI 2LIT

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
46,000 đ

NƯỚC CHẤM CON CÒ TRẮNG/ 1 CHAI 1LIT

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
24,998 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 25 ĐẠM/1 CHAI 1LIT

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
67,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 15 ĐẠM/1 CHAI 1L

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
40,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THƠM LỪNG VỊ CÁ 1 CHAI 520ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
37,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐẠM/1 HỘP 2 CHAI 500ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
307,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐẠM/1 HỘP 6 CHAI 180ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
435,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐẠM/1 HỘP 8 CHAI 60ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
183,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐẠM/1 CHAI 500ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
154,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 60 ĐẠM/1 CHAI 180ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
73,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 50 ĐẠM/1 HỘP 2 CHAI 500ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
257,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 50 ĐẠM/1 CHAI 500ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
129,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 50 ĐẠM/1 CHAI 180ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
61,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 35 ĐẠM/1 HỘP 2 CHAI 500ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
149,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 35 ĐẠM/1 CHAI 180ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
44,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 35 ĐẠM/1 CHAI 500ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
75,000 đ

NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG 35 ĐẠM/1 HỘP 8 CHAI 60ML

CSSX: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG - Lô số 01, Cụm Công Nghiệp Chế Biến Hải Sản Phú Hài, Khu phố1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.
Giá tham khảo
109,000 đ