Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest

Thông tin

Số điện thoại:
0933999498
Địa chỉ

99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Lâm Tường Vy
Chức vụ:
Chủ tịch hội đồng thành viên
Điện thoại:
02523505666
Hòm thư:
lamtuongvy1982@gmail.com

Sản phẩm

Yến Tinh Chế Sợi Ngắn (Hộp 50g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,570,000 đ

Yến Tinh Chế Sợi Ngắn (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
3,100,000 đ

Set Yến Viên 1g kèm hủ kèm gia vị tự chưng tại nhà

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
375,000 đ

Yến tươi chưng (Set 6 hủ)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
450,000 đ

Yến tươi chưng ( 1 Hộp)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
75,000 đ

Cóc viên sấy khô

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
68,000 đ

Sầu riêng viên

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
80,000 đ

Sữa chua khô vị phô mai

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
75,000 đ

Sữa chua khô vị Matcha

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
55,000 đ

Sữa chua khô vị dâu

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
55,000 đ

Sữa chua khô vị tự nhiên

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
55,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (Set 10 thanh - Thập cẩm)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,650,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (Set 10 thanh - Vị Đông trùng hạ thảo)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,600,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (Set 10 thanh - Vị Nhân sâm táo đỏ)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,700,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (Set 10 thanh - Vị gừng)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,500,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (1 thanh - Vị Đông trùng hạ thảo)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
165,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (1 thanh - Vị Nhân sâm táo đỏ)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
175,000 đ

Tổ yến ăn liền thượng hạng Covinest (1 thanh - Vị gừng)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
155,000 đ

Yến sào cao cấp Classy (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
4,500,000 đ

Yến Tinh Chế 20 tổ (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
3,800,000 đ

Yến viên Baby (Hộp 50g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,800,000 đ

Yến viên Baby (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
3,500,000 đ

Yến tinh chế hai mặt sợi (Hộp 50g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,450,000 đ

Yến tinh chế hai mặt sợi (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
3,900,000 đ

Luxury Nests – Yến rút lông định hình nguyên tổ (25g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
1,220,000 đ

Luxury Nests – Yến rút lông định hình nguyên tổ (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
4,800,000 đ

Special Nest – Yến rút lông khô nguyên tổ (Hộp 100g)

CSSX: Công ty TNHH SX TM DV XNK CoViNest - 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
3,800,000 đ