CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ

Thông tin

Số điện thoại:
02523813156
Địa chỉ

Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Lê Thị Mỹ
Chức vụ:
Tổng giám đốc
Điện thoại:
Hòm thư:
my.le@nuocmamphanthietmuine.com

Sản phẩm

NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT CÁ CƠM SUCHI 60 ĐỘ ĐẠM

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ - Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
80,000 đ

NƯỚC MẮM NGUYÊN CHẤT CÁ CƠM SUCHI 40 ĐỘ ĐẠM

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ - Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
80,000 đ

NƯỚC MẮM CÁ CƠM PHAN THIẾT MŨI NÉ 30 ĐỘ ĐẠM

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ - Lô 47-48 Khu chế biến Nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
60,000 đ