CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT

Thông tin

Số điện thoại:
02523.812806
Địa chỉ

65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Lê Trần Phú Đức
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
0913932249
Hòm thư:
phuducfisaco@gmail.com

Sản phẩm

Mắm xay có gia vị hiệu Con Cá Vàng 100g x 12 chai/lốc

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
Liên hệ

Mắm xay có gia vị hiệu Con Cá Vàng 190g x 24 chai/thùng

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
Liên hệ

Mắm xay có gia vị hiệu Con Cá Vàng 260g x 24 chai/thùng

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
16,000 đ

Nước mắm nguyên chất cá cơm Tứ Tuyệt 40N - 27ml x 10 chai/xách

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
Liên hệ

Nước mắm nguyên chất cá cơm Tứ Tuyệt 40N - 490ml x 2 chai/xách

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
Liên hệ

Nước mắm nguyên chất cá cơm Tứ Tuyệt 40N 290ml x 6 chai/thùng

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
Liên hệ

Nước mắm nguyên chất cá cơm Tứ Tuyệt 40N 320ml x 6 chai/thùng

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
Liên hệ

Nước mắm nguyên chất cá cơm Tứ Tuyệt 40N - 490ml x 6 chai/thùng

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
62,000 đ

Nước mắm nguyên chất cá cơm Nhất Nông

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - 65 Nguyễn Thông - P. Phú Hài - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
Giá tham khảo
31,000 đ