CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ

Thông tin

Số điện thoại:
0941091515
Địa chỉ

Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
VŨ QUANG DŨNG
Chức vụ:
Tổng Giám đốc
Điện thoại:
0913935199
Hòm thư:
nuocmamtrieuphu@gmail.com

Sản phẩm

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 15N - 5 Lít

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 20 ĐẠM PET

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 32 ĐẠM 5LIT

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 32 ĐẠM PET

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 32 ĐẠM TT

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 40 ĐẠM

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ

NƯỚC MẮM VŨ VÕ 45 ĐẠM

CSSX: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM VŨ VÕ - Lô C7 Khu chế biến nước mắm, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giá tham khảo
Liên hệ